espa banner
τα Analytics των ιστοσελίδων σας

Παρακαλώ αξιολογήστε


Κάθε εταιρεία προσπαθεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα και τις στατιστικές της. Ενώ μερικές κορυφαίες εταιρείες φαίνεται να έχουν σπάσει τον κώδικα, οι περισσότερες εξακολουθούν να βρίσκουν το δρόμο τους και πολλές παραμένουν αβέβαιες ακόμη και από πού να ξεκινήσουν.

Τι διαχωρίζει τους ηγέτες από αυτές τις εταιρείες που υστερούν σε δεδομένα και πώς μπορούν οι εταιρείες που παλεύουν με τα στοιχεία που διαθέτουν να φτάσουν και ακόμη να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους; 

Τα “analytics” μιας εταιρείας μετά την κατασκευή ιστοσελίδων μπορούν να τη βοηθήσουν να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις και να κατανέμει τους πόρους της,μπορούν να παράσχουν σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της προόδου και τελικά να τη βοηθήσουν να γίνει πιο προσανατολισμένη στα δεδομένα και ανταγωνιστική. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και νοοτροπίας στον οργανισμό που θα συμβάλλει στη δημιουργία ευθυγράμμισης και έλξης σε ολόκληρο τον οργανισμό – και αποκαλύπτει διαφορετικές αντιλήψεις για τις δυνατότητες της εταιρείας. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει να αναδειχθούν οι απόψεις εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ή αλλιώς εκτός του ηγετικού κύκλου των οποίων οι ευθύνες απέναντι στους πελάτες αποτελούν ζωτικό ρόλο στην πρόοδο και την επιτυχία της προσπάθειας μετασχηματισμού.

Αξιολογήστε τις δυνατότητές σας

Δεν ξεκινά κάθε οργανισμός το ταξίδι του από το ίδιο μέρος. Οι δυνατότητες ορισμένων εταιρειών είναι καλά ανεπτυγμένες ενώ άλλες είναι υποτυπώδεις. Ανεξάρτητα από αυτό, κάθε εταιρεία πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις καθώς εργάζεται για να ενισχύσει τις δυνατότητές της: Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο επάρκειάς μας; Σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθούμε; Και τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση των δεδομένων και των αναλυτικών μας στοιχείων;

Μετρήστε τη συναίνεση των εργαζομένων

Εάν μια εταιρεία θέλει να προχωρήσει στον τομέα της, πρέπει επίσης να προσπαθήσει να δημιουργήσει συναινετικές σχέσεις μεταξύ των βασικών παραγόντων της και να βρει πού μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις για τις ικανότητες. Αυτό μπορεί να γίνει με περαιτέρω άτυπες συζητήσεις που επικεντρώνονται ειδικά σε τομείς διαφωνίας, έτσι ώστε να εμφανιστεί μια πιο ακριβής εικόνα για τη στήριξη οποιασδήποτε αδυναμίας. Τέτοιες επικαλυπτόμενες διαφορές ενδέχεται να σηματοδοτούν μια κόκκινη σημαία στην απόδοση της εταιρείας, όπως οι πωλήσεις ή τα κέρδη.

Διορθώστε τις αδυναμίες και ενισχύστε τα δυνατά σημεία

Οι εταιρείες που αναλύουν σε βάθος στατιστικά και μετρήσεις συνήθως διαπιστώνουν ότι έχουν ένα συνδυασμό δυνάμεων και αδυναμιών. Ανάλογα με τον κλάδο τους και το ανταγωνιστικό περιεχόμενο, οι ηγέτες των εταιρειών θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε εκείνες τις διαστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή ανώτερης και βιώσιμης επιχειρηματικής απόδοσης και να αντιμετωπίσουν βασικούς τομείς στους οποίους έχουν λιγότερο καλή απόδοση. Για τις εταιρείες που υστερούν, αυτό θα σημαίνει διόρθωση θεμελιωδών τομέων αδυναμίας, για κορυφαίες εταιρείες θα σημαίνει βελτιστοποίηση της απόδοσης σε διαστάσεις όπου έχουν ακόμη περιθώριο ανάπτυξης. 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι