espa banner
Κατασκευή - χτίσιμο εταιρείας

Παρακαλώ αξιολογήστε


Τα οφέλη των ηθικών οργανισμών είναι καλά τεκμηριωμένα: Τέτοιες οργανώσεις είναι
πιο ελκυστικές από άλλες για τους εργαζόμενους, είναι λιγότερο πιθανό να
εμπλακούν σε σκάνδαλα και είναι πιο πιθανό να ανταμειφθούν από τους επενδυτές,
οι οποίοι εστιάζουν όλο και περισσότερο στις ισχυρές κουλτούρες ως πηγές
βιώσιμης αξίας. Οι εργοδότες θα πρέπει να καλλιεργούν ένα περιβάλλον που τους
ενθαρρύνει να γίνουν πιο ηθικοί μακροπρόθεσμα, ασκώντας ηθικό
προβληματισμό.

Αναγνωρίστε το ρόλο της εργασίας στη ζωή σας

Η εργασία και η ζωή είναι πιο στενά συνυφασμένες από ποτέ (μια τάση που
επιδεινώνεται από την πανδημία). Τα όρια μεταξύ της προσωπικής και της
επαγγελματικής μας ζωής έχουν γίνει δυσδιάκριτα. Αυτό έχει συμβεί όχι μόνο
επειδή περνάμε τόσο πολύ χρόνο στη δουλειά, αλλά και λόγω της ώθησης, ιδίως
μεταξύ των Millennials και των νεότερων εργαζομένων, για μεγαλύτερη
αυθεντικότητα -μια επιθυμία να “φέρουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στη δουλειά”. Ο
ακτιβισμός στη δουλειά βρίσκεται σε άνοδο, με τους εργαζόμενους να
συσπειρώνονται σε εταιρείες για να ενθαρρύνουν τους ηγέτες να αντιμετωπίσουν
θέματα όπως η ποικιλομορφία, η μετανάστευση και ο πολιτικός διάλογος. Η ηθική
μάθηση δεν γίνεται με την απομνημόνευση. Οι εργοδότες θα πρέπει να καλλιεργούν
μέσα από την κατασκευή ιστοσελίδων ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να γίνουν
πιο ηθικοί, ασκώντας ηθικό προβληματισμό. Τρίτον, είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουμε ηθικές καταστάσεις στην εργασία μας, τις οποίες μπορεί να μην
συναντήσουμε πουθενά αλλού.

Δημιουργήστε ένα ασφαλές μέρος για αναστοχασμό

Ο ειλικρινής αναστοχασμός των πράξεών μας μπορεί να είναι μια άβολη διαδικασία.
Όμως, το γεγονός αυτό μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστεί η αντίσταση που
προβάλλεται: η ψυχολογική ασφάλεια ή ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι δεν
φοβούνται να μιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις, να παραδεχτούν λάθη και να ζητήσουν
βοήθεια. Οι οργανωτικοί ηγέτες μπορούν να δημιουργήσουν ψυχολογική ασφάλεια
διαμορφώνοντας τη δεοντολογία στο χώρο εργασίας ως διαδικασία μάθησης και
αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να μαθαίνουμε τόσο από τις αποτυχίες όσο και από τις
επιτυχίες. Είναι σημαντικό να δίνετε στους ανθρώπους έναν χώρο όπου μπορούν να
μάθουν μέσω του προβληματισμού.

Θεσμοθέτηση ομαδικών συζητήσεων για τη δεοντολογία

Η έρευνα έχει εντοπίσει τρία βασικά χαρακτηριστικά του συστηματικού αναστοχασμού
που οδηγούν στη μάθηση. Το πρώτο είναι η αυτοεξήγηση – μια διαδικασία κατά την
οποία οι εκπαιδευόμενοι αναλύουν τη συμπεριφορά τους για να κατανοήσουν τι
συνέβη και γιατί. Το δεύτερο είναι η επαλήθευση δεδομένων, κατά την οποία οι
υπάλληλοι σκέφτονται μέσα από πολλαπλές ερμηνείες μιας δεδομένης εμπειρίας ή
εμπειριών. Η τρίτη είναι το feedback, δηλαδή τόσο οι αντιδράσεις στην
προηγούμενη επίδοση όσο και οι συστάσεις για μελλοντική βελτίωση.

Για να μεγιστοποιήσουν τη μάθηση, οι μάνατζερ μπορούν να καταστήσουν τη δεοντολογία
ρητό μέρος των συσκέψεων μετά τη λήξη, που είναι επίσης γνωστές ως ανασκοπήσεις
μετά τη δράση. Θα μπορούσαν να ρωτήσουν: Ευθυγραμμίστηκαν η διαδικασία και τα
αποτελέσματα αυτού του έργου με τις αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας μας;
Υπερβήκαμε κάποια ηθικά όρια; Ζημιώθηκε αδικαιολόγητα κάποιος ενδιαφερόμενος; Ο
αναστοχασμός πάνω σε τέτοια ερωτήματα μπορεί να βοηθήσει τα έμπειρα μέλη του
οργανισμού να αξιολογήσουν τις τρέχουσες πρακτικές και αποφάσεις τους και να
βοηθήσουν τα νέα μέλη να μάθουν από τους πιο έμπειρους συναδέλφους
τους.


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι