Παρακαλώ αξιολογήστε


Η ABOUTNET δημιούργησε την νέα ιστοσελίδα της εταιρίας επικοινωνίας και διοργάνωσης εκθέσεων ACTIONWAY, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διοργάνωσης εκθέσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι η Sports Fashion Show, Athens Erotica, Pool About, Auto Tec κτλ.
Η εταιρία απέκτησε μια δυναμική ιστοσελίδα παρουσίασης όλων των δραστηριοτήτων της και των εκθέσεών της, η οποία είναι διαθέσιμη στο www.actionway.gr


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι