espa banner

Παρακαλώ αξιολογήστε


Ξεκινήστε έχοντας ένα συγκεκριμένο σκοπό στο μυαλό σας

Παρότι είναι σύνηθες να θέτετε πολλαπλούς στόχους,  ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου είναι απαραίτητος.  Ο μόνος τρόπος να γνωρίζετε ποιος είναι ο  επιθυμητός τελικός σκοπός  μιας ιστοσελίδας,  είναι να γνωρίζετε τους γενικότερους στόχους που έχει ο πελάτης.  Σωστές ερωτήσεις  σε πελάτες  μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στρατηγικά,  αλλά επίσης δείχνουν και ενδιαφέρον από τη μεριά σας. 

Συμβουλές στοχοθεσίας

  • να είναι προσμετρήσιμοι
  • να είναι συγκεκριμένοι
  • να τους μοιράζεστε με άλλους ανθρώπους

Προσμετρήσιμοι στόχοι

Τώρα που έχετε θέσει τον αρχικό στόχο με την κατασκευή των σελίδων σας,  πρέπει να τον αξιολογήσετε έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Μετρήσεις δέσμευσης πελατών: Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με το που επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας;  Σε αυτή την ερώτηση,  προσπαθούν να απαντήσουν οι μετρήσεις δέσμευσης πελατών.   Οι πιο δημοφιλείς μετρήσεις δεσμεύσεις πελατών περιλαμβάνουν:

  1. Tο ποσοστό ανάληψης δράσης: Ο αριθμός των δράσεων διαιρείται με τον αριθμό των επισκέψεων  της κάθε ιστοσελίδας.  Το ποσοστό ανάληψης δράσης μπορεί να αφορά το οτιδήποτε,  από την εγγραφή μέσω email μέχρι και την αγορά για τη δημιουργία λογαριασμού.  Γνωρίζοντας το ποσοστό ανάληψη δράσης μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το κέρδος που προκύπτει από οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να κάνετε.
  2. Χρόνος στη σελίδα: πόση ώρα αφιέρωσαν επισκέπτες στη σελίδα;   για παράδειγμα,  εάν έχετε ένα άρθρο 2.000 λέξεων και οι πελάτες σας περνούν κατά μέσο όρο 10 δευτερόλεπτα πάνω σε αυτό,  τότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το άρθρο αυτό δεν διαβάζεται.  Ωστόσο,  ανάλογα το είδος της σελίδας  καθορίζεται και ο χρόνος επίσκεψης της. 
  3. Σελίδες ανά επίσκεψη:  μήπως ο στόχος σας ήταν να διατηρήσετε το ενδιαφέρον των αναγνωστών και να τους οδηγήσετε σε μία επόμενη σελίδα;  Εάν ναι τότε οι σελίδες ανά επίσκεψη μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό μέτρησης. 
  4. Ποσοστό ” αναπήδησης”: αυτό μπορεί να αναδείξει πώς ένας δέκτης επισκέφτηκε την ιστοσελίδα σας και έφυγε χωρίς να περιηγηθεί περαιτέρω στο site.  Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μειώσουν αυτό το ποσοστό γιατί πιστεύουν ότι συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της ιστοσελίδας,  ωστόσο στην πραγματικότητα δεν μας δίνει ουσιαστικές πληροφορίες.  Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το είδος της ιστοσελίδας που διαθέτει ο καθένας.  Για παράδειγμα,  είναι λογικό να υπάρχει μεγάλο ποσοστό αναπήδησης σε ιστοσελίδες οι οποίες αφορούν ωράριο λειτουργίας,  μενού  ή περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ενός χώρου.
  5. Βάθος κύλισης:  αυτό το ποσοστό μετράει πόσο οι χρήστες διαβάζουν ή κοιτούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κυλώντας το ποντίκι.  Καταφέρνουν οι χρήστες να φτάσουν το πιο σημαντικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας;  Εάν όχι, εξετάσετε διαφορετικούς τρόπους παροχές του πιο σημαντικού περιεχομένου στο πάνω μέρος της σελίδας.  Επίσης αναλογιστείτε την ποιότητα του περιεχομένου σας.  Χρησιμοποιείτε περιττές λέξεις;  Είναι αρκετά ενδιαφέρον για τους χρήστες να συνεχίσουν να διαβάζουν πιο κάτω στη σελίδα;
  6. Οι επισκέψεις βάσει αναζήτησης: ο στόχος να εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας μετά από μία αναζήτηση είναι πολύ σημαντικός.  Πώς μπορείτε ωστόσο να καθορίσετε  πόση επισκεψιμότητα  συγκεντρώνετε μετά από μία αναζήτηση;  πιο εύκολος τρόπος ή να το κάνετε χρησιμοποιώντας τα Google analytics.

Απομονώστε την οργανική κίνηση

Τα Google analytics σας επιτρέπουν να βλέπετε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας όπως αυτή προέρχεται από κάθε μία πλατφόρμα. Επίσης τα Google analytics σας επιτρέπουν να δείτε τις επισκέψεις στο site σας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ακόμα και να συγκρίνετε δύο  διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ένα εργαλείο των Google analytics σας βοηθά αξιολογήσετε την απόδοση μιας συγκεκριμένης σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε utm (urchin tracking module)για καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, το ποσοστό των κλικ μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο καλά έχετε δημιουργήσει την αρχική εικόνα/πρώτη εμφάνιση που παρουσιάζει η ιστοσελίδα σας.

Επιπρόσθετες μετρήσεις seo

-domain authority and page authority

-μετρήσεις αποτελεσματικότητας των λέξεων-κλειδιών

-αριθμός επιστροφής: δηλαδή το σύνολο των συνδέσμων που οδηγούν στο website σας

Πώς μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις μετρήσεις

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία διαθέσιμα προκειμένου να αξιολογήσετε τη θέση της ιστοσελίδας σας. Κάποια από αυτά είναι το Mοz Pro και το stat.

Αξιολόγηση της υγείας ενός ιστότοπου με έλεγχο seo

Έχοντας μία γνώση διαφορετικών πτυχών της ιστοσελίδας σας- ποια είναι η θέση που λαμβάνει στην αναζήτηση, πώς αντιδρούν οι χρήστες αυτοί, ποια είναι η απόδοση της, η ποιότητα του περιεχομένου της- μπορείτε να ανακαλύψετε ευκαιρίες για s.e.o. Η αξιοποίηση των εργαλείων των μηχανών αναζήτησης μπορεί να αναδείξει αυτές τις κύριες καθώς και πιθανά ζητήματα. Κάποιες από αυτές είναι: Google search console, Bing webmaster tools, lighthouse audit, pagespeed insights, structured data testing tool, mobile friendly test, web.deν. 

Ανιχνευσιμότητα

Είναι οι κεντρικές ιστοσελίδες ανιχνεύσιμες από τις μηχανές αναζήτησης ή μήπως κατά λάθος μπλοκάρετε το Google Bot ή το Bing Bot ?

Σελίδες ευρετηρίου

Μπορούν οι κεντρικές ιστοσελίδες να εντοπιστούν χρησιμοποιώντας το Google; αν χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία (site:yoursite.com OR site:yoursite.com/specific-page) στο Google δεν μπορείτε να εντοπίσετε την ιστοσελίδα σας τότε φροντίστε να το επιλύσετε.

Τίτλοι σελίδων και περιγραφές

Θεωρείται ότι οι τίτλοι των σελίδων σας και το περιεχόμενό τους είναι ακριβή και ανταποκρίνονται πλήρως στο περιεχόμενο της κάθε σελίδας; 

Ταχύτητα σελίδας

Πώς λειτουργεί η ιστοσελίδα σας σε κινητές συσκευές και στο lighthouse;  Ποιες εικόνες θα πρέπει να συμπιεστούν προκειμένου να βελτιωθεί ο χρόνος ” ανεβάσματος”;

Ποιότητα περιεχομένου

Κατά πόσο το τωρινό σας περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού;  Η αναζήτηση για λέξεις-κλειδιά και η ανάλυση ανταγωνιστικών ιστοσελίδων μπορούν επίσης να αποφέρουν σημαντικές πληροφορίες και δυνατότητες για τη δική σας ιστοσελίδα.  Έτσι θα μπορέσετε να δημιουργήσετε μία περισσότερο αποτελεσματική στρατηγική seo.

Δώστε προτεραιότητα στις διορθώσεις  του seo

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να έχετε καθορισμένους στόχους μαζί με τον πελάτη σας.  Επίσης χρήσιμο θα ήταν να ιεραρχήσετε τους στόχους αυτούς όσον αφορά τη σημαντικότητά τους και την αναγκαιότητα τους.  Διορθώνοντας κάποια κομμάτια του seo μικρότερης ισχύος, μπορεί να βελτιώσουν την ιστοσελίδα σας βραχυπρόθεσμα,  ωστόσο μπορεί και να οδηγήσουν σε αδιαφορία για τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Οργάνωση του seo και εκτέλεση

Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας σας εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων του seo.  Κάποια δωρεάν εργαλεία όπως το Google sheets μπορούν να βελτιώσουν την εκτέλεση,  ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μέθοδο θεωρείτε καλύτερη για εσάς.  Η μέτρηση της προόδου σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προαναφέρθηκαν θα σας επιτρέψει να μετρήσετε και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας σας και να προσφέρετε στοχευμένες λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. 

Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μακροχρόνιων πελατών

Πολλές επιλύσεις seo δεν γίνονται αντιληπτές από τους πελάτες.  Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να διαμορφώσετε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας με τους πελάτες σας σχετικά με το πρόγραμμα seo που θέλετε να εφαρμόσετε. 

Εξάσκηση,  εξάσκηση,   εξάσκηση

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να χτίσετε αυτοπεποίθηση,  δεξιότητες και ικανότητες είναι να ασχοληθείτε έμπρακτα με το seo ξεκινώντας από τη δική σας ιστοσελίδα.  Όσον αφορά τη μέτρηση της προόδου του seo  σας,  τα δεδομένα είναι οι καλύτεροι σας φίλοι. 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι