espa banner
μάρκετινγκ ιστοσελίδων και επιχειρηματική δράση

Παρακαλώ αξιολογήστε


Τεράστιες εταιρίες δεν είναι ικανές να μετακινηθούν τόσο γρήγορα όσο μία νέα εταιρεία, ωστόσο το μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο καθιστά πιο εύκολο για όλων των ειδών τις εταιρείες να βελτιώσουν την κινητικότητα τους.

Οι μικρές ή νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στατιστικά του μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο για να κάνουν αλλαγές και να εφαρμόζουν καθημερινά τεστ. Ας υποθέσουμε ότι έχετε μία διαδικτυακή εταιρεία ρούχων και επιδιώκεται να αναβαθμίσετε στην κατασκευή ιστοσελίδων την ποιότητα και την επίδραση του βίντεο. Χρησιμοποιώντας μία στρατηγική μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσατε να εκθέσετε τέσσερα διαφορετικά βίντεο και να ελέγξετε τις αντιδράσεις τους σε πραγματικό χρόνο ώστε γρήγορα να αποφασίσετε ποια εκδοχή είναι η πιο αποτελεσματική.

Οι μεσαίου μεγέθους εταιρείες μπορούν να ελέγξουν ιδέες σε πιο περιορισμένα περιβάλλοντα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με πολλούς συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες μεθόδους ελέγχου με τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν το ρίσκο όταν δοκιμάζουν πρωτοβουλίες μάρκετινγκ.

Το μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο ενδυναμώνει τις επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέρχονται γρήγορα σε απροσδόκητα γεγονότα ή προκλήσεις ενώ παράλληλα κάνει τις εταιρίες ικανές να προσαρμόζονται πιο γρήγορα και να δοκιμάζουν δημιουργικές ιδέες. Επιτρέπει την έκθεση ιδεών που δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένες, εφόσον μπορείτε να τις βελτιώσετε ακόμα και αφότου έχουν εκδοθεί.

Προκειμένου να εφαρμόσετε την στρατηγική μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο χρειάζεστε τα αντίστοιχα στατιστικά και μία διαδικασία που σας επιτρέπει να προσαρμόζεστε βάσει αυτών των στατιστικών.

Υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία τα οποία είναι χρήσιμα στον έλεγχο και στην πληροφόρηση του πώς να προσαρμόσετε τεχνικές μάρκετινγκ. Ωστόσο το κλειδί είναι να βρείτε εργαλεία τα οποία θα σας δίνουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο. Με άλλα λόγια, εργαλεία τα οποία όχι μόνο θα σας γνωστοποιήσουν πόση κίνηση υπάρχει στις ιστοσελίδες σας αλλά επίσης θα σας πουν συγκεκριμένα τι κάνουν οι άνθρωποι στην ιστοσελίδα σας ώστε να μπορέσετε να εκτιμήσετε τις δράσεις τους και να προσαρμόσετε την δική σας αντίστοιχα.

Αφού έχετε εντοπίσει και στήσει σωστά την στρατηγική σας, μπορείτε να ξεκινήσετε να πραγματοποιείτε μικρές αλλαγές και να εντοπίζετε τις απαντήσεις των καταναλωτών απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία.

1.Πλήρη κατανόηση των ευρημάτων σας.

 Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε εις βάθος τις αναλύσεις σας. Εάν για παράδειγμα κάνετε μία καμπάνια σχετική με τη βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης πρέπει να αποκτήσετε μία άποψη για την εμφάνισή της ιστοσελίδας σας, την επισκεψιμότητα και τις μεταβάσεις. Ανακαλύψτε ποια από τις ιστοσελίδες σας έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ποιες δεν ανταποκρίνονται τόσο καλά.

2.Κάντε μία υπόθεση.

 Βασιζόμενοι στις ανακαλύψεις του πρώτου βήματος, διαμορφώστε μία υπόθεση σχετικά με το γιατί ορισμένα στοιχεία λειτουργούν καλύτερα σε σχέση με άλλα. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ο χρωματισμός των συγκεκριμένων επιλογών προκαλεί μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και μεταβάσεις σε άλλες ιστοσελίδες του προϊόντος σας.

3.Έλεγξε την υπόθεσή σας.

 Στηριζόμενη στην παραπάνω υπόθεση, μία ομάδα που ασχολείται με το μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο θα επέλεγε 1 έως 3 ιστοσελίδες που δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα προσάρμοζε τα αντίστοιχα κουμπιά, κάνοντας τα πιο ανοιχτόχρωμα και πιο εύκολα στο να τα παρατηρήσεις.

4.Εξάγετε ένα βέβαιο συμπέρασμα.

Κοιτάξτε τις αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και δείτε αν η υπόθεσή σας ήταν σωστή. Εάν όντως η αλλαγή χρώματος επέδρασσε θετικά, μπορείτε να συμπεράνετε ότι η υπόθεσή σας ήταν σωστή. Εάν όχι, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την αρχή και να δοκιμαστεί μία νέα υπόθεση.

Η συνεχής βελτίωση του μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στις ομάδες να είναι περισσότερο δημιουργικές, να πιέζουν τα όριά τους και να επιτυγχάνουν ανάπτυξη με νέους τρόπους. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να περιοριστούν μόνο στο επίπεδο ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες πραγματικού χρόνου προκειμένου να έχετε περισσότερη επιρροή σε ένα συγκεκριμένο κοινό-στόχο, ο οποίος ήδη αποδίδει αρκετά καλά.

 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι