espa banner
στάδια σχεδίασης - κατασκευής επιχειρηματικών διαδικασιών

Παρακαλώ αξιολογήστε


Στην τεχνολογία η προκατάληψη είναι δύσκολο να αποκλειστεί. Η τεχνολογία τείνει να προσελκύει τους δημιουργούς της, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τον τρόπο σχεδιασμού των προϊόντων γύρω από αυτή.  Όμως, δεν έχουν όλοι τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις. Για να αντιμετωπιστεί αυτό οι αρχές προσπαθούν να κάνουν πιο προσιτή την τεχνολογία σε άτομα με διαφορετικές φυσικές και γνωστικές ικανότητες, ωστόσο τα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες εξακολουθούν να χτίζονται σε μεγάλο βαθμό από ένα κομμάτι της κοινωνίας.

 Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα η διαδικασία σχεδιασμού – κατασκευής ιστοσελίδων και δημιουργίας τεχνολογίας πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, για να διασφαλιστεί ότι κανένα άτομο και κοινότητα δεν θα αποκλειστεί. Μπορεί να προσθέτει επιπλέον δυσκολία στην ήδη απαιτητική διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος, αλλά υπάρχουν τρόποι να επιλυθεί αυτό.

1. Συνεργασία σχεδιασμού μαζί με αποκλεισμένες και διαφορετικές κοινότητες

Η «ενσυναίσθηση» με τις κοινότητες χρηστών για την κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεών τους είναι το πρώτο βήμα στη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων, με επίκεντρο τον χρήστη. Αλλά αυτή η προσέγγιση μπορεί να παραπλανήσει τους σχεδιαστές.

Για να επιλυθεί αυτό οι σχεδιαστές πρέπει να ακούσουν και να πάρουν ως ειδικούς τους ανθρώπους αυτούς. Αρχικά αφιερώστε λίγο χρόνο για να χτίσετε σχέσεις και να τους καταλάβετε. Εμπιστευτείτε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους χρησιμοποιώντας τες για να κατευθύνετε τη στρατηγική και την ανάπτυξη προϊόντων.

Πώς να το επιτύχετε αυτό: Δημιουργήστε ομάδες μέσα στην κοινότητα κατά την έναρξη ανάπτυξης προϊόντων, ενισχύστε τις σχέσεις με τα μέλη της κοινότητας, χρησιμοποιήστε μεθόδους συμμετοχής και συν-δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αποζημιώστε τα μέλη της κοινότητας για τις γνώσεις, την εμπειρία και το χρόνο τους, επενδύστε στην ικανότητα των μελών της κοινότητας να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις.

2. Σωστή εκπροσώπηση

Για την αποτροπή αποκλεισμού σε επίπεδο προϊόντος η χρήση σωστών εκπρόσωπών είναι απαραίτητη για την αποφυγή δημιουργίας στερεοτύπων. Δεν μετράει μόνο ποιος εμφανίζεται στις διαφημίσεις και τις εικόνες, αλλά η παρουσία του αντιπροσωπεύει τις αρχές της εταιρεία.

Πώς να το κάνετε: Πρώτα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων και των προϊόντων σας. Εξετάστε εάν το προϊόν σας συμβολίζει και αντιπροσωπεύει την ταυτότητα που θέλετε να δείξετε προς τα έξω και την αισθητική σας..

3. Ενίσχυση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των διαδικασιών

Για να δημιουργήσετε προϊόντα που εξυπηρετούν περισσότερα άτομα, ξεκινήστε βρίσκοντας κενά στη σύσταση του οργανισμού σας, πόσο διαφορετική είναι η ομάδα σας. Εάν όλοι στην ομάδα σας είναι από την ίδια φυλή, φύλο και υπόβαθρο, θα έχετε μικρότερο εύρος ιδεών και καινοτομίας σε σύγκριση με άλλες ομάδες.

Πώς να το κάνετε: Πρέπει να απασχολείτε διαφορετικές ομάδες ατόμων και να τις ενισχύετε με όποιον απαραίτητο τρόπο, δηλαδή με συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση που θα βοηθούν και θα εξυπηρετούν τους ανθρώπους και την εταιρεία.

4. Καθιέρωση υπευθυνότητας

Η υπευθυνότητα είναι απαραίτητη για κάθε στόχο. Όταν οι ομάδες καθιερώνουν σαφείς δεσμεύσεις εκ των προτέρων, αυτό δημιουργεί κίνητρα για να είναι πιο αποδοτικές. Όσο πιο συγκεκριμένες, τόσο πιο εύκολα μπορούν να αξιολογηθούν. Η υπευθυνότητα πρέπει να είναι μια συνεχής, συλλογική διαδικασία.

Πώς να το κάνετε: Πρέπει να καθορίσετε μετρήσιμους στόχους και υποχρεώσεις για προϊόντα και ομάδες. Όλα τα μέλη της ομάδας σχεδίασης πρέπει να μοιράζονται την ευθύνη για την πρόοδο.

5. Ομαλοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι άνθρωποι συνήθως, δεν τους αρέσει να ξεχωρίζουν. Μια έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για να ταιριάξουν με αυτό που θεωρείται πιο φυσιολογικό. Ένας τρόπος για να ομαλοποιήσετε την δράση σας είναι να επισημάνετε σχετικές μελέτες περιπτώσεων και επιτυχίες. Αυτό όχι μόνο χρησιμεύει ως έμπνευση και κάνει την καινοτομία να φαίνεται κοινή, επιτρέπει επίσης στους ανθρώπους να μαθαίνουν από τις επιτυχίες και τα λάθη του άλλου.

Πώς να το κάνετε: Καθώς η ομάδα σας λαμβάνει υπόψη τις παραλλαγές στον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας, επεκτείνετε τα υπάρχοντα στοιχεία του συστήματος σχεδίασης, αντί να δημιουργήσετε και να κωδικοποιήσετε νέα στοιχεία από το μηδέν.

Αναλαμβάνεται λοιπόν, δράση από κοινού! Όλοι οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη προϊόντων πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δημιουργία τεχνολογίας και υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς ατόμων.

 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι