διαφημίσεις σε ιστοσελίδες μέσων δικτύωσης

Παρακαλώ αξιολογήστε


Το online μάρκετινγκ όπως και η online διαφήμιση και προώθηση του brand γίνονται ,πλέον, διαφορετικά από τον παραδοσιακό τρόπο. Σκεφτείτε τον παραδοσιακό τρόπο μάρκετινγκ και την οικοδόμηση της αφοσίωσης των πελατών, η θετική εμπειρία του πελάτη από το προϊόν ή την υπηρεσία βοηθά στην οικοδόμηση της πίστης. Μελετήστε τώρα όμως και την ίδια πτυχή στα κοινωνικά δίκτυα. Ο εντοπισμός και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο η online κοινότητα υποστηρίζει και σιγά σιγά χτίζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι διαφορετικός από την κλασσική προώθηση και κατασκευή ιστοσελίδων..

Αναλυτικότερα, οι αλληλεπιδράσεις μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά μέσα πραγματοποιούνται από ιδιώτες και ταυτόχρονα όμως, οι απόψεις και η αφοσίωση που εκφράζονται θα είναι συλλογικές. Αυτό δεν ισχύει στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Πολύ σημαντική είναι και η συνδρομητική θέση του δυνητικού πελάτη στην online κοινότητα. Η θέση αυτή μετριέται και προσδιορίζεται ποσοτικά. Ουσιαστικά, η όλη διαδικασία της οικοδόμησης πίστης μπορεί εύκολα πια να παρακολουθείται αλλά και να εντοπίζεται στον κοινωνικό ιστότοπο.

Στα κοινωνικά δίκτυα δεν μιλάμε για την πίστη στο brand αλλά στην φήμη που έχει αποκτήσει αυτό το brand. Η φήμη της επωνυμίας (brand) χτίζεται από συζητήσεις και συνομιλίες ατόμων, αλλά κυρίως από τη συμμετοχή και τη συλλογική γνώμη ολόκληρης της κοινότητας. Η φήμη που χτίζει μια κοινότητα αξιοποιείται και διαδίδεται σε άλλα δίκτυα και σιγά σιγά αρχίζει να μεγεθύνεται ο “θόρυβος” γύρω από την επωνυμία. Συνεπώς είναι σημαντικό για τον πωλητή να χαρτογραφήσει και να κατανοήσει την συμπεριφορά καθώς και τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων δυνητικών πελατών καθώς και της κοινότητας στο σύνολό της. Έτσι, θα είναι εφικτό να επηρεάσει την κοινότητα και στη συνέχεια το ένα ;άτομο το άλλο κ.ο.κ. Η εταιρεία, δηλαδή, θα χρειαστεί να εργαστεί με σκοπό να επηρεάσει πρώτα το σύνολο, την κοινότητα.

Επομένως, κάθε έμπορος θα χρειαστεί να μάθει τη βασική διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών τρόπων ενημέρωσης και του κοινωνικού ιστοτόπου. Πιο αναλυτικά, στον κοινωνικό ιστότοπο, η διαφήμιση και το μάρκετινγκ δεν είναι μονομερείς αλλά συμμετοχικές ενέργειες. Όχι μόνο η εταιρεία λοιπόν αλλά και οι συμμετέχοντες- δυνητικοί πελάτες- μέσω των συζητήσεων επηρεάζουν. Οι online πελάτες σας είναι διαθέσιμοι μέσω ηλεκτρονικής μορφής, συζητούν το προϊόν ή την υπηρεσία που εσείς προσφέρετε και σε αυτό το κομμάτι είναι αναγκαίο να υπάρχει και η δική σας συμμετοχή. Η απουσία σας πιθανώς να προκαλέσει κακή φήμη της επωνυμίας, που προσπαθείτε με κόπο να χτίσετε στον κοινωνικό ιστότοπο.

Τέλος, το μάρκετινγκ και η διαφήμιση προϊόντος ή υπηρεσίας προφανώς δεν μπορούν να βασιστούν μόνο στον κοινωνικό ιστότοπο. Ουσιαστικά, ο ιστότοπος αυτός, χρειάζεται να λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα παραδοσιακά κανάλια. Αν αρχίσετε λοιπόν να βλέπετε και να καταλαβαίνετε την τάση μεταξύ των ανθρώπων, θα διακρίνετε ότι κάθε άτομο τείνει να ελέγχει τις λεπτομέρειες των προϊόντων ή των υπηρεσιών που μπορεί να δει στην τηλεόραση ή στα έντυπα μέσα. Αυτό αρκεί να καταλάβετε την ανάγκη για το σωστό μάρκετινγκ στον κοινωνικό ιστότοπο.

 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι