espa banner
seo και μάρκετινγκ ιστοσελίδας επιχείρησης

Παρακαλώ αξιολογήστε


Το μάρκετινγκ χωρίς εφαρμογή, είναι σαν να θέλετε να βγάλετε κέρδος χωρίς τον απαραίτητο προγραμματισμό και πλάνο που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Η εφαρμογή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις σήμερα. Η ύπαρξη προτάσεων για δικτύωση, PR, απευθείας αλληλογραφία, πώληση, διαφήμιση, τοποθέτηση και online μάρκετινγκ είναι τεράστια, αλλά χρειάζεται ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης να τα δοκιμάσει και να εφαρμόσει ότι του ταιριάζει στις ανάγκες του.

Η εφαρμογή μάρκετινγκ που θα ευδοκιμήσει έχει ως αφετηρία την διαχείριση των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ. Η καλή διαχείριση απαρτίζεται από την μέτρηση και τον έλεγχο. Η χρήση ενός απλού γραφήματος για την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών σας θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής σας. Εάν δεν διατίθεται το γράφημα, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ίδιου του προγράμματος μάρκετινγκ ως μηχανισμό αξιολόγησης ή δημιουργίας μιας λίστας ελέγχου υπευθυνότητας διαχείρισης μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά, ένα απλό σχετικά σύστημα λογοδοσίας μπορεί να αποτελείται από ένα υπολογιστικό φύλλο με τις παρακάτω, για παράδειγμα, κατηγορίες: ημερομηνία, πράξη, κόστος, υπεύθυνος, ημερομηνία ολοκλήρωσης του στόχου και της ενέργειας, οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν και άλλες λεπτομέρειες που μπορούν να βοηθήσουν για μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ωστόσο, ο πυρήνας της εφαρμογής του πλάνου στο μάρκετινγκ είναι η εκτέλεση, η πραγματική δηλαδή υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Δεν είναι εύκολη η ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών αν αποτυπώνονται απλά σε ένα χαρτί χωρίς την αναγκαία δράση και διαχείριση.

Η πετυχημένη εφαρμογή μάρκετινγκ μέσω μιας επιτυχούς κατασκευής ιστοσελίδας για μια επιχείρηση προϋποθέτει τα παρακάτω:

-Ικανός και αποδοτικός συντονισμός των δραστηριοτήτων – η αποτελεσματική ανάθεση εργασιών και ενεργειών στον καθένα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ποιος κάνει τι και πότε.

-Αποφυγή περισπασμών εστιάζοντας στο έργο που εξετάζετε και καθορίζετε σε ποιο σημείο μπορείτε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας

-Έμφαση στην λεπτομέρεια. Αυτοί που σκέφτονται εκτός του κατεστημένου αγαπούν την λεπτομέρεια και την πληρότητα γενικά.

-Μείνετε στην κορυφή του “ποιος κάνει τι” και να μην υποθέτετε ότι κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο. Σκεφτείτε διαφορετικά από τον ανταγωνισμό και την πλειοψηφία.

-Εξαλείψτε την αναβλητικότητα. Μην αφήνετε το οτιδήποτε σε αναμονή. Αν είναι καλό για αργότερα είναι το βέλτιστο για τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος αντί του τώρα για την προώθηση ενεργειών του μάρκετινγκ.

-Η υπερβολική παράδοση και υποσχέσεις. Η απόλαυση από τις προοπτικές και τους πελάτες σας θα μετατρέψει τις προσπάθειές σας στο χώρο του μάρκετινγκ σε βέλτιστες πωλήσεις.

-Ό,τι μπορείτε να κάνετε καλύτερα αναλάβετέ το εσείς οι ίδιοι και τα υπόλοιπα αναθέστε τα σε άλλους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μέρα από το ένα 24ωρο, γι’ αυτό και δεν μπορείτε να τα αναλάβετε όλα εσείς ή να τα κάνετε όλα άψογα.

Η ευθύνη είναι απαραίτητο συστατικό του μάρκετινγκ. Τα σχέδια δεν ευδοκιμούν εξαιτίας αυτών που αναλαμβάνουν να τα ολοκληρώσουν, οι οποίοι δεν λογοδοτούν για τις ανατεθείσες εργασίες τους. Πρέπει να είναι γνωστό στον ηγέτη του οργανισμού ποιος είναι υπεύθυνος για το τι και πρέπει να διαχειρίζεται εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Συνεπώς παρακολουθούν τις ανάλογες ευθύνες και καθήκοντα που σχετίζονται με κάθε στοιχείο του μάρκετινγκ. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη δελτίων τύπου, ο χρόνος ολοκλήρωσης και η χρονική στιγμή έκδοσής τους. Ποιος θα το ενημερώσει στον ιστότοπο καθώς και η αναγκαία αναζήτηση για τον βασικό ανταγωνιστή στον συγκεκριμένο τομέα. Η παρακολούθηση των παραπάνω ενεργειών και ο έλεγχος για την βέλτιστη ολοκλήρωση σε τακτική βάση θα εξασφαλίσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα με κύριο το στοιχείο της υπευθυνότητας μάρκετινγκ. Η έλλειψη παρακολούθησης και υπευθυνότητας των ατόμων στο να ολοκληρώσουν τις αρμοδιότητές τους στις δοσμένες προθεσμίες, θα συμβάλει σε πιθανή αποτυχία.

Ολοκληρώνοντας, τα παραπάνω είναι αναγκαία αν στοχεύετε στην αποτελεσματικότητα των προσπαθειών σας στο μάρκετινγκ. Να έχετε στο νου σας, λοιπόν, πως με την αποτελεσματική εφαρμογή μάρκετινγκ σε σχέση με έναν ανταγωνιστή που μπορεί να μην την διαθέτει, σίγουρα έχετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι