espa banner

Παρακαλώ αξιολογήστε


«Το διαδίκτυο γίνεται η κεντρική πλατεία για το παγκόσμιο χωριό του αύριο» επισημαίνει ο Μπιλ Γκέιτς, ο αμερικανός επιχειρηματία και  ιδρυτής της Microsoft. Παρέχοντας  τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες  δημιουργεί μια παγκόσμια «εικονική› κοινότητα, ένα πλανητικό χωριό, στο οποίο κεντρική θέση κατέχει η πληροφορία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Μέλη της παγκόσμιας κοινότητας  χρήστες διαφόρων φυλών και εθνικοτήτων, με διαφορετικό αξιακό και πολιτιστικό υπόβαθρο, διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα που διαθέτουν έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο και έχουν πρόσβαση στο internet.

Κατεξοχήν δημοκρατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και πληροφοριών σε όλους τους χρήστες  ανεξάρτητα από την  οικονομική και κοινωνική  τους κατάσταση. Καταργεί την ανάγκη διαμεσολάβησης κάνοντας εφικτή την προσωπική επιλογή των δεδομένων και πληροφοριών και μετατρέπει το μέσο άνθρωπο από ετεροκαθοριζόμενο ον σε ενεργό πολίτη με ισχυρή βούληση και κρίση.

Η τεράστια απήχησή του οφείλεται στην ευκολία χρήσης των υπηρεσιών του , στη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων και στο χαμηλό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Ειδήσεις, ενημέρωση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλεργασία, κοινωνικά δίκτυα,  ομάδες συζητήσεων, τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που παρέχει
.
Επικοινωνιακό μέσο ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα σε εκατομμύρια συνδεδεμένους υπολογιστές σε όλο τον κόσμο κυριαρχεί στον χώρο του marketing τα τελευταία χρόνια. Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αναζήτηση φθηνών προϊόντων από το αγοραστικό κοινό μέσω του διαδικτύου καθιστά απαραίτητη την αξιοποίησή του από κάθε επιχείρηση που επιδιώκει την ανταγωνιστικότητα και τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

 Η κατασκευή και προώθηση μιας εταιρικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας αποτελεί  σημαντική επιχειρηματική επένδυση που εξασφαλίζει το μέλλον της επιχείρησης και συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των πωλήσεων δημιουργώντας ασφαλές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων .

Για την κατασκευή μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες που προσομοιάζουν στην κατασκευή ενός συμβατικού καταστήματος:

1. Η κατοχύρωση  της ονομασίας της ιστοσελίδας. Το domain name, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, συνδυάζει την επωνυμία και τη διεύθυνση του καταστήματος, ώστε  κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίζει με ακρίβεια πού και πώς θα έχει πρόσβαση στην επιχείρηση.
2. Η φιλοξενία της ιστοσελίδας που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και στην ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3. Ο σχεδιασμός που αφορά στη διαμόρφωσης και καλλιτεχνική επιμέλεια της σελίδας  επιδιώκοντας την κατά το δυνατό καλύτερη προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στην παγκόσμια κοινότητα.

Η κατασκευή και η προώθηση μιας ιστοσελίδας ενισχύει το επαγγελματικό προφίλ μιας επιχείρησης. προσδίδοντάς της κύρος και αξιοπιστία, αλλά και δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Επιτρέπει τον ανταγωνισμό με ίσους όρους ανάμεσα στις επιχειρήσεις  αφού η αξιολόγηση μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται από το  φυσικό της μέγεθος, την έκτασή της και τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά από την πληροφόρηση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

Η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις, αυξάνει την κερδοφορία της και δημιουργεί νέες πηγές εισοδήματος. Συντελεί στην αύξηση των πελατών της – όχι μόνο  στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο – και στον περιορισμό των δαπανών  για  διαφημιστικά φυλλάδια , ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ.

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η αγορά προϊόντων είναι δυνατή όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του προσωπικού και χωρίς πρόσθετα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν σημαντικά την επιχείρηση. 
 
Αλλά και η επικαιροποίηση του καταλόγου προϊόντων και η ενημέρωση για προσφορές και αλλαγές στις τιμές είναι ευκολότερη και πιο οικονομική μέσω διαδικτύου σε σύγκριση  με τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ σημαντικά διευκολύνονται και παραγγελίες προϊόντων μέσω του παγκόσμιου ιστού.


Ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο;

Μιλήστε με τους ειδικούς μας!
Δεν ενδιαφέρομαι